บุคลากรงานบุคลากร

Category: งานบุคลากร Published: Sunday, 11 February 2018 Written by Super User

ครูผาณิต  ศรีคำเงิน

หัวหน้างานบุคลากร

 

นางสาวอมรรัตน์  เย็นลับ

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญชอบ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

Hits: 976